Cọc Yên Velo Orange Grand Cru Long Setback Seatpost – Màu Bạc

1,500,000

Các trụ yên hai chốt này có khoảng lùi rộng rãi 30mm, thuộc hàng dài nhất từ ​​trước đến nay. Điều này rất quan trọng đối với những người đi yên da thường ít phải điều chỉnh trước sau do thanh ray ngắn.

Cột an toàn VO được hình bầu dục bên trong để giảm trọng lượng xuống còn 301g. Việc điều chỉnh được thực hiện từ phía dưới và thiết kế hai chốt giúp bạn dễ dàng điều chỉnh chính xác góc ghế. Cũng lưu ý rằng phần đầu được tích hợp với bài đăng, không được nhấn vào như trên nhiều bài viết hiện đại. Điều này làm cho chúng mạnh hơn và nhẹ hơn.

Chỉ 27,2mm x 300mm. Chiều cao tối đa (trên dòng chèn tối thiểu) là khoảng 23cm.

Trọng lượng cho trụ ghế là 282 gr.