Các phụ kiện cho việc cắm trại bằng xe đạp như: Bàn, ghế, võng, lều, túi ngủ, …