Velo Orange Disc Front Hub – Silver and Noir

1,920,000

Có sẵn trong lớp hoàn thiện Bạc bóng và Noir mịn.

  • Khoảng cách ngã ba:  QR, trục Thru 12mm, trục Thru 15mm (tất cả khoảng cách 100mm)
  • Cánh quạt đính kèm : 6 bu lông
  • Đường kính mặt bích : 58mm
  • Tâm trái đến mặt bích : 22mm
  • Tâm phải mặt bích : 35,33mm
  • Trọng lượng: 160g
  • Khoan : 32 hoặc 36 lỗ