Velo Orange Happy Stem 31.8mm

1,200,000

Đó là một tấm mặt bốn bu lông được thiết kế cho các thanh 31,8mm và phuộc 1-1/8″ (28,6mm). Bạn cần  ống dẫn hướng ít nhất 37mm để vừa với thân xe. Thân xe có độ  cao 45 độ dẫn đến chiều cao thẳng đứng của thân 90 mm là 97 mm và chiều cao thẳng đứng 112 mm cho thân 110 mm. Thiết kế của thân giúp loại bỏ sự cần thiết của nắp thân. Bao gồm bu lông nén dài hơn. Thân này sẽ không hoạt động với bộ chuyển đổi thân không có ren và không được sử dụng với ống dẫn hướng cacbon .

Thông số kỹ thuật:

  • Kẹp tay lái:  31,8 mm
  • Kẹp định hướng:  1-1/8″
  • Cần lái:  37 mm
  • Góc: +45 độ
  • Trọng lượng:  203 g  (kích thước 90mm)