Velo Orange Wheel Stabilizer

600,000

Dùng cho loại xe: City, Touring

Kích thước: size S (dùng cho phần ống khung dưới có đường kính 31,8mm hoặc nhỏ hơn); size L (dùng cho phần ống khung dưới có đường kính 38-62mm)