Velo Orange Porteur Handlebar

1,100,000

  • Chiều rộng: 48cm
  • Tầm với: 14cm
  • Diện tích kẹp: 13cm
  • Tăng/giảm: 15mm
  • Vùng kẹp gốc: 25,4mm
  • Trọng lượng: 270g

Các thanh này có sẵn ở hai đường kính ống, 23,8mm cho các thành phần đường bộ và 22,2mm cho các thành phần mtb/thành phố:

  • Các thanh 22,2 mm (cỡ MTB) chấp nhận cần phanh MTB và lẫy chuyển số dạng kẹp. Chúng không hoạt động với bộ sang số cuối thanh. Các đòn bẩy nghịch đảo duy nhất hoạt động là các đòn bẩy Dia Compe ở kích thước 22,2mm.
  • Các thanh 23,8mm (kích thước đường bộ) chấp nhận cần phanh ngược tiêu chuẩn, cần số cuối thanh tiêu chuẩn và cần phanh thành phố 23,8mm. Nói tóm lại, bất cứ thứ gì được làm cho vạch kẻ đường đều phù hợp. Họ không chấp nhận cần gạt hoặc cần số của MTB.