Velo Orange Left Bank Handlebar

1,100,000

Các thanh này có hai đường kính ống, cỡ 23,8 mm dành cho đường bộ và cỡ 22,2 mm dành cho xe đạp leo núi (diện tích kẹp là 25,4 mm trên cả hai loại):

  • Các thanh 22,2 mm (cỡ MTB) chấp nhận cần phanh MTB và lẫy chuyển số dạng kẹp. Chúng không hoạt động với bộ sang số cuối thanh. Các đòn bẩy nghịch đảo duy nhất hoạt động là các đòn bẩy Dia Compe ở kích thước 22,2mm.
  • Các thanh 23,8mm (kích thước đường bộ) chấp nhận cần phanh ngược tiêu chuẩn, cần số ở đầu thanh tiêu chuẩn và cần phanh thành phố 23,8mm. Nói tóm lại, bất cứ thứ gì được làm cho vạch kẻ đường đều phù hợp. Họ không chấp nhận cần gạt hoặc cần số của MTB.