Velo Orange Dajia Cycleworks Far Bar Handlebar

1,550,000

Thông số kỹ thuật:

  • Thân Kẹp :  31.8mm
  • Báng súng:  23,8mm
  • Thả:  110 mm
  • Tầm với:  76 mm
  • Ngọn lửa: 40 độ
  • Quét: 21deg
  • Kích thước (C-to-C ở mui xe):  4 4, 48cm