White industries MR30 TSR 1x Chainrings – Silver – 38T

2,500,000

Đĩa đơn thay thế dùng cho các bác đi giò White industries dòng MR30, có 2 màu bạc và đen. Chiếc trong ảnh là 38T và màu Polish