Shimano M5100 11-51T vs Garbaruk 11-50T

Các bác xe đạp chắc đều biết vấn đề này “Nhẹ về cân nặng thì bao giờ cũng nặng về tiền” Tiện có 2 bộ Lip cũng gần giống nhau thông số, Em vác ra cân thử luôn xem nó thế nào Shimano M5100 11-51T vs Garbaruk 11-50T

Các bác xe đạp chắc đều biết vấn đề này “Nhẹ về cân nặng thì bao giờ cũng nặng về tiền”

Tiện có 2 bộ Lip cũng gần giống nhau thông số, Em vác ra cân thử luôn xem nó thế nào

Shimano M5100 11-51T vs Garbaruk 11-50T

10-50T … Nhìn kết quả bất ngờ luôn 

@bikepacking.vn Các bác xe đạp chắc đều biết vấn đề này “Nhẹ về cân nặng thì bao giờ cũng nặng về tiền” Tiện có 2 bộ Lip cũng gần giống nhau thông số, Em vác ra cân thử luôn xem nó thế nào Shimano M5100 11-51T vs Garbaruk 10-50T … Nhìn kết quả bất ngờ luôn #shimano #garbaruk #bikepackingvn ♬ nhạc nền – BIKEPACKING.vn